Gjutror av kartong for betonggjutning

För att kontakta oss ring +46 707 946 250
eller fyll i formuläret.

Kontakta oss angående varan

Vill du få ett varuprov?

Beställ ett varuprov och testa våra produkter.

Parametrar

Egenskaper
Inre diameter, mm 120/150/190/200/250/302
Tjocklek, mm 3-5
Längd, mm 800-1200 mm eller upp till 4 meter om det behövs